LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 22/05/2018)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior Mini C** (C13)3 - 6 36 giờ (24 buổi) 22/05/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior 1A** (C23)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)23/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi)24/05/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 2C** (C04)7-1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)26/05/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)26/05/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi)26/05/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi)27/05/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Meet-and-Greet (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)27/05/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) 03/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú)08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Pre-Junior 2A** (C07)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 10/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (C12)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 16/06/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 2B** (C08)7-10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 17/06/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1B** (C21)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) 24/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1C** (C13)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 02/07/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior 1A** (C24)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) 07/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 09/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini A** (26/2)3 - 642 giờ (28 buổi)26/02/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (28/2)4 - 742 giờ (26 buổi + 1 Outing)28/02/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1B** (11/3)4 - 842 giờ (19 buổi + 1 Outing)11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Trương Định
Junior 1B** (C07)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)24/05/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi)26/05/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C08)3 - 636 giờ (18 buổi)26/05/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 1A** (C08)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)27/05/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C06)3 - 636 giờ (18 buổi)27/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C01)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)27/05/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C09)3 - 636 giờ (24 buổi)28/05/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini C** (C05)3 - 636 giờ (24 buổi)30/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi)03/06/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú)08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Junior 1C** (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)09/06/201818:30-20:00 T2, T718
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)10/06/201818:30-20:00 Chủ Nhật15
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi)25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Trần Đăng Ninh
Communication for AdultsNgười lớn46 giờ (23 buổi)02/04/201818:30-20:30 Thứ Hai18
Junior 1C** (C01)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)04/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C01)3 - 636 giờ (18 buổi)27/05/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi)27/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi)31/05/201818:30-20:00 T3, T518
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)09/06/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi)23/06/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (C04)3 - 536 giờ (18 buổi)19/08/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi)09/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Lọc: