LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 17/07/2018)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior 1C** (C13)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 16/07/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi)17/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1B** (C21)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1C** (C12)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 21/07/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)21/07/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Meet-and-Greet (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)22/07/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) 22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 2B** (C08)7-10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 22/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1B** (C22)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) 22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C07)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 3A** (C02)7 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) 28/07/201809:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior Mini A** (C24)3 - 536 giờ (18 buổi)04/08/201818:30-20:30 Thứ Bảy 18
Junior 1A** (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 09/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Trương Định
Pre-Junior 2A** (C01)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)15/07/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C08)3 - 636 giờ (18 buổi)21/07/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 1C** (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)23/07/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1B** (C07)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)24/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi)24/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi)25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1A** (C09)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi)28/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi)28/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C09)3 - 636 giờ (24 buổi)28/07/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (C08)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)29/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C06)3 - 636 giờ (18 buổi)29/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi)29/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C07)3 - 636 giờ (24 buổi)04/08/201818:30-20:00 T2, T718
Trần Đăng Ninh
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi)12/06/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1C** (C01)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)13/06/201818:30-20:00 T4, T618
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)16/06/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi)17/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi)23/06/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B** (C01)5 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing)11/08/201818:15-20:15 Thứ Bảy18
Junior Mini C** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi)09/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Corporate
JMA (C01) @ Royal City2-442 giờ (27 buổi + 1 Filming)20/03/201816:45-18:00 T4, T612
English For Adults @ Tran Dang NinhNgười lớn46 giờ (23 buổi)02/04/201818:30-20:30 Thứ Hai18
English For Adults @ Dich Vong HauNgười lớn46 giờ (23 buổi)14/06/201818:30-20:30 Thứ Năm15
JMA (C02) @ Royal City2 - 436 giờ (27 buổi + 1 Filming)28/06/201816:45-18:00 T2, T515
J1B (C01) @ Royal City5 - 736 giờ (23 buổi + 1 Filming)03/07/201818:00-19:30 T3, T615
Lọc: