LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 16/11/2018)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi17:00-18:15 T4, T618
Pre-Junior 2A (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini B** (C21)3 - 636 giờ (24 buổi)18:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi)16:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 2A** (C11)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior 2C (C05)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi)18:30-20:30 Chủ Nhật 18
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)16:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior 1C** (C14)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1B (C23)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini C (C15)3 - 6 36 giờ (18 buổi) 9:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1B (C24)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Thứ Bảy 18
Trương Định
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi)16:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)18:30-20:30 Thứ Sáu18
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi)18:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T4, T618
Junior Mini C (C08)3-636 giờ (24 buổi)18:30-20:00 T3, T518
Junior Mini C (C06)3 - 636 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A (C03) 6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T2, T718
Junior 1A (C10)6-1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)9:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C13)3-6 36 giờ (24 buổi)18:30-20:00 T3, T518
Junior 1B** (C09)6-1016 buổi + 1 Outing16:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior 1A (C11)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T2, T718
Junior Mini B** (C12)3-636 giờ (18 buổi)16:15-18:15 Thứ bảy18
Junior 1A (C11)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T3, T518
Trần Đăng Ninh
Meet-and-Greet** (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)16:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini C (C02)4 - 836 giờ (18 buổi)16:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B (C03)3 - 636 giờ (24 buổi)18:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B (C04) 3-636 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C (C03)3 - 636 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Thứ Bảy18
Corporate
Lọc: