LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 19/09/2018)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior 3A (C02)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 28/07/201809:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 1A (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 14/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi)28/08/201818:30-20:00 T3, T518
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)01/09/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi)01/09/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi07/09/201817:00-18:15 T4, T618
Meet-and-Greet (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)09/09/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi)16/09/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C21)3 - 636 giờ (24 buổi)21/09/201818:30-20:00 T4, T618
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior Mini C** (C14)3 - 636 giờ (18 buổi)07/10/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Pre-Junior 2A** (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 08/10/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) 21/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Trương Định
Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)17/08/201818:30-20:30 Thứ Sáu18
Junior 1C (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)25/08/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi)29/08/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi)01/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini C (C06)3 - 636 giờ (18 buổi)09/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Busy Bees Club (Tue, Thu)4 - 910 buổi27/09/201817:00-18:15 T3, T518
Junior 1B (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)28/09/201818:30-20:00 T4, T618
Parents Workshop (29/9/2018)1 - 81 buổi (3 giờ)29/09/201815.00-18.00 Thứ Bảy30
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior 1A** (C10)6-1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C02)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)20/10/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1B** (C09)6-1016 buổi + 1 Outing18/11/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Trần Đăng Ninh
Pre-Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)22/08/201818:30-20:00 T2, T418
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi)11/09/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B (C03)3 - 636 giờ (24 buổi)11/09/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi)15/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)15/09/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini C** (C02)4 - 836 giờ (18 buổi)16/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi)16/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior Mini B** (C04) 3-636 giờ (18 buổi)14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Corporate
JMA (C02) @ Royal City2 - 436 giờ (27 buổi + 1 Filming)28/06/201816:45-18:00 T2, T515
J1B (C01) @ Royal City5 - 736 giờ (23 buổi + 1 Filming)03/07/201818:00-19:30 T3, T615
Lọc: