LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 22/07/2019)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi17:00-18:15 T4, T618
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi)16:00-18:00 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)16:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini C (C17)3 - 6 36 giờ (18 buổi) 18:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior 2B (C09)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior 1C (C16)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 3A (C03)7 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Chủ Nhật 18
Pre-Junior 2A (C09)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1A (C27)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Chủ Nhật 18
Summer Camp 2019 - Module A5 - 730 buổi8:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T618
Summer Camp 2019 - Module B8 - 1030 buổi8:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T618
Pre-Junior 2A (C10)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T3, T59
Junior Mini C (C18)3 - 636 giờ (18 buổi)9:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B (C25)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:30-20:00 T4, T618
Junior 1A (C29)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)18:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior 2A (C13)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing)9:30-11:30 Chủ Nhật18
Times City
Junior Mini C (C01)3 - 736 giờ (22 buổi + 1 Outing)18:45-20:15 T7, CN 18
Junior 1B (C01)6 - 8 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:45-20:15 T4, T6 18
Lọc: