Tin YES KIDS

GROUP PROMO

(Giới thiệu HS mới)
 

I - NỘI DUNG

  • Giới thiệu 1 bạn mới: Giảm 5% mỗi bạn.
  • Giới thiệu 2 bạn mới trở lên (thanh toán cùng thời điểm): Giảm 10% mỗi bạn.

1 - Áp dụng giảm giá cho cả học sinh giới thiệu và học sinh được giới thiệu.

2 - Học sinh mới: Là học sinh chưa từng đăng ký học tại YES KIDS (hoàn toàn biết tới YES KIDS thông qua mối quan hệ cá nhân với người giới thiệu, không phải qua các phương tiện truyền thông khác - chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu của YES KIDS trước khi đăng ký tham gia chương trình Group Promo).

3 - Học sinh mới sẽ được áp dụng cho 36h trong hoá đơn đầu tiên, học sinh đang học sẽ được áp dụng cho 36h trong hoá đơn kế tiếp.

4 - Được kết hợp với các chính sách buổi Học thử và buổi Bế giảng.

5 - Được áp dụng cho các học sinh cùng một gia đình.

6 - Học sinh mới cần hoàn thành trọn gói học phí để được hưởng ưu đãi trên.

II - CÁCH THAM GIA

Để tham gia chương trình này, PH cần cung cấp thông tin đầy đủ cho Bộ phận tư vấn YES KIDS theo mẫu form: https://bit.ly/2H1N4qO

Sau khi YES KIDS kiểm tra trên Hệ thống, nếu các học sinh mới là hợp lệ theo các quy định của Trường, sẽ áp dụng ưu đãi Group Promo.

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"