Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior 1C** (C13)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ16/07/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ17/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1B** (C21)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ18/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1C** (C12)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ21/07/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ21/07/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Meet-and-Greet (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ22/07/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 2B** (C08)7-10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ22/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1B** (C22)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C07)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ22/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 3A** (C02)7 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ28/07/201809:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior Mini A** (C24)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ04/08/201818:30-20:30 Thứ Bảy 18
Junior 1A** (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ09/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Trương Định
Pre-Junior 2A** (C01)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ15/07/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C08)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ21/07/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 1C** (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ23/07/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1B** (C07)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ24/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ24/07/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1A** (C09)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ28/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ28/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C09)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ28/07/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (C08)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ29/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C06)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ29/07/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ29/07/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C07)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ04/08/201818:30-20:00 T2, T718
Trần Đăng Ninh
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi) giờ12/06/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1C** (C01)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ13/06/201818:30-20:00 T4, T618
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ16/06/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ17/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ23/06/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B** (C01)5 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ11/08/201818:15-20:15 Thứ Bảy18
Junior Mini C** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ09/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Corporate
JMA (C01) @ Royal City2-442 giờ (27 buổi + 1 Filming) giờ20/03/201816:45-18:00 T4, T612
English For Adults @ Tran Dang NinhNgười lớn46 giờ (23 buổi) giờ02/04/201818:30-20:30 Thứ Hai18
English For Adults @ Dich Vong HauNgười lớn46 giờ (23 buổi) giờ14/06/201818:30-20:30 Thứ Năm15
JMA (C02) @ Royal City2 - 436 giờ (27 buổi + 1 Filming) giờ28/06/201816:45-18:00 T2, T515
J1B (C01) @ Royal City5 - 736 giờ (23 buổi + 1 Filming) giờ03/07/201818:00-19:30 T3, T615
Jul
16

Junior 1C** (C13)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 16/07/2018
Jul
17

Junior Mini A** (C23)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 17/07/2018
Jul
18

Junior 1B** (C21)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 18/07/2018
Jul
21

Junior 1C** (C12)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 21/07/2018
Jul
21

Meet-and-Greet (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 21/07/2018
Jul
22

Meet-and-Greet (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 22/07/2018
Jul
22

Junior Mini B** (C20)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 22/07/2018
Jul
22

Junior 2B** (C08)

 • Tuổi: 7-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/07/2018
Jul
22

Junior 1B** (C22)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/07/2018
Jul
22

Pre-Junior 2A** (C07)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/07/2018
Jul
28

Junior 3A** (C02)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 09:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/07/2018
Aug
4

Junior Mini A** (C24)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 04/08/2018
Aug
9

Junior 1A** (C25)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 09/08/2018
Jul
15

Pre-Junior 2A** (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 15/07/2018
Jul
21

Junior Mini B** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 21/07/2018
Jul
23

Junior 1C** (C03)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/07/2018
Jul
24

Junior 1B** (C07)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/07/2018
Jul
24

Junior Mini B** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 24/07/2018
Jul
25

Junior Mini A** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 25/07/2018
Jul
25

Junior 1A** (C09)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/07/2018
Jul
28

Junior Mini B** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 28/07/2018
Jul
28

Junior Mini A** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 28/07/2018
Jul
28

Junior Mini B** (C09)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 28/07/2018
Jul
29

Junior 1A** (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 29/07/2018
Jul
29

Junior Mini C** (C06)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 29/07/2018
Jul
29

Junior Mini A** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 29/07/2018
Aug
4

Junior Mini C** (C07)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 04/08/2018
Jun
12

Junior Mini A** (C03)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 12/06/2018
Jun
13

Junior 1C** (C01)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 13/06/2018
Jun
16

Meet-and-Greet (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 16/06/2018
Jun
17

Junior Mini A** (C02)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 17/06/2018
Jun
23

Junior Mini B** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/06/2018
Aug
11

Junior 1B** (C01)

 • Tuổi: 5 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:15-20:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/08/2018
Sep
9

Junior Mini C** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Mar
20

JMA (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 2-4
 • Học phí: 6,500,000 đ
 • Lịch học: 16:45-18:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (27 buổi + 1 Filming)
 • Khai giảng: 20/03/2018
Apr
2

English For Adults @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: Người lớn
 • Học phí: 4,000,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Hai
 • Thời lượng: 46 giờ (23 buổi)
 • Khai giảng: 02/04/2018
Jun
14

English For Adults @ Dich Vong Hau

 • Tuổi: Người lớn
 • Học phí: 4,000,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Năm
 • Thời lượng: 46 giờ (23 buổi)
 • Khai giảng: 14/06/2018
Jun
28

JMA (C02) @ Royal City

 • Tuổi: 2 - 4
 • Học phí: 6,500,000 đ
 • Lịch học: 16:45-18:00 T2, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (27 buổi + 1 Filming)
 • Khai giảng: 28/06/2018
Jul
3

J1B (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 5 - 7
 • Học phí: 6,500,000 đ
 • Lịch học: 18:00-19:30 T3, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (23 buổi + 1 Filming)
 • Khai giảng: 03/07/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 3: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Cơ sở 4:
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)