Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior 3A (C02)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ28/07/201809:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 1A (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ14/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ28/08/201818:30-20:00 T3, T518
Meet-and-Greet** (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ01/09/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi) giờ01/09/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi giờ07/09/201817:00-18:15 T4, T618
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ09/09/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ16/09/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C21)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ21/09/201818:30-20:00 T4, T618
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi giờ30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior Mini C (C14)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ07/10/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Pre-Junior 2A (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ08/10/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ21/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (C14)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ11/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Trương Định
Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ17/08/201818:30-20:30 Thứ Sáu18
Junior 1C (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ25/08/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ29/08/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ01/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini C (C06)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ09/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Busy Bees Club (Tue, Thu)4 - 910 buổi giờ27/09/201817:00-18:15 T3, T518
Junior 1B (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ28/09/201818:30-20:00 T4, T618
Parents Workshop (29/9/2018)1 - 81 buổi (3 giờ) giờ29/09/201815.00-18.00 Thứ Bảy30
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi giờ30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior 1A** (C10)6-1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C02)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ20/10/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1B** (C09)6-1016 buổi + 1 Outing giờ18/11/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Trần Đăng Ninh
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ22/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet** (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ22/09/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ23/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C (C02)4 - 836 giờ (18 buổi) giờ23/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ24/09/201818:30-20:00 T2, T418
Junior Mini B (C03)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ25/09/201818:30-20:00 T3, T518
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi giờ30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior Mini B (C04) 3-636 giờ (18 buổi) giờ14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi) giờ01/11/201818:30-20:00 T3, T518
Corporate
JMA (C02) @ Royal City2 - 436 giờ (27 buổi + 1 Filming) giờ28/06/201816:45-18:00 T2, T515
J1B (C01) @ Royal City5 - 736 giờ (23 buổi + 1 Filming) giờ03/07/201818:00-19:30 T3, T615
Jul
28

Junior 3A (C02)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 09:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/07/2018
Aug
14

Junior 1A (C25)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 14/08/2018
Aug
28

Junior Mini A** (C23)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 28/08/2018
Sep
1

Meet-and-Greet** (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
1

Junior Mini A** (C22)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
7

Busy Bees Club (Wed, Fri)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:15 T4, T6
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 07/09/2018
Sep
9

Meet-and-Greet** (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Sep
16

Junior Mini B** (C19)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 16/09/2018
Sep
21

Junior Mini B** (C21)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 21/09/2018
Sep
30

Busy Bees Club (Sat, Sun)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 15:00-16:00 T7, CN
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 30/09/2018
Oct
7

Junior Mini C (C14)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 07/10/2018
Oct
8

Pre-Junior 2A (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 08/10/2018
Oct
21

Junior Mini B** (C20)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 21/10/2018
Nov
11

Junior 1C** (C14)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/11/2018
Aug
17

Junior 2A (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Sáu
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 17/08/2018
Aug
25

Junior 1C (C03)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/08/2018
Aug
29

Junior Mini A** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 29/08/2018
Sep
1

Junior Mini B** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
9

Junior Mini C (C06)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Sep
27

Busy Bees Club (Tue, Thu)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:15 T3, T5
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 27/09/2018
Sep
28

Junior 1B (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/09/2018
Sep
29

Parents Workshop (29/9/2018)

 • Tuổi: 1 - 8
 • Học phí: 600,000 đ
 • Lịch học: 15.00-18.00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 1 buổi (3 giờ)
 • Khai giảng: 29/09/2018
Sep
30

Busy Bees Club (Sat, Sun)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 15:00-16:00 T7, CN
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 30/09/2018
Oct
14

Junior 1A** (C10)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Oct
20

Pre-Junior 2A** (C02)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/10/2018
Nov
18

Junior 1B** (C09)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 16 buổi + 1 Outing
 • Khai giảng: 18/11/2018
Sep
22

Junior Mini B** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 22/09/2018
Sep
22

Meet-and-Greet** (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 22/09/2018
Sep
23

Junior Mini A** (C02)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/09/2018
Sep
23

Junior Mini C (C02)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/09/2018
Sep
24

Pre-Junior 2A (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T4
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/09/2018
Sep
25

Junior Mini B (C03)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 25/09/2018
Sep
30

Busy Bees Club (Sat, Sun)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 15:00-16:00 T7, CN
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 30/09/2018
Oct
14

Junior Mini B (C04)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Nov
1

Junior Mini A** (C03)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 01/11/2018
Jun
28

JMA (C02) @ Royal City

 • Tuổi: 2 - 4
 • Học phí: 6,500,000 đ
 • Lịch học: 16:45-18:00 T2, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (27 buổi + 1 Filming)
 • Khai giảng: 28/06/2018
Jul
3

J1B (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 5 - 7
 • Học phí: 6,500,000 đ
 • Lịch học: 18:00-19:30 T3, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (23 buổi + 1 Filming)
 • Khai giảng: 03/07/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 3: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Cơ sở 4:
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)