Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi giờ07/09/201817:00-18:15 T4, T618
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi) giờ27/10/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 2A** (C11)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ03/11/201816:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior 2C (C05)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ04/11/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ04/11/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (C14)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ11/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ11/11/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior 1B (C23)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ22/11/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini C (C15)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ25/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1B (C24)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ01/12/20189:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ01/12/20189:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior Mini C (C16)3 - 6 36 giờ (24 buổi) giờ21/12/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 2A (C12)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ14/01/201918:30-20:00 T2, T6 18
Trần Đăng Ninh
Junior Mini C (C02)4 - 836 giờ (18 buổi) giờ23/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini B (C04) 3-636 giờ (18 buổi) giờ14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Meet-and-Greet** (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ24/11/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ25/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C (C03)6-1036 giờ (24 buổi) giờ15/01/201918:30-20:00 T3, T518
Sep
7

Busy Bees Club (Wed, Fri)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:15 T4, T6
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 07/09/2018
Oct
27

Junior Mini A** (C22)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/10/2018
Nov
3

Junior 2A** (C11)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 03/11/2018
Nov
4

Junior 2C (C05)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/11/2018
Nov
4

Junior Mini B** (C19)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 04/11/2018
Nov
11

Junior 1C** (C14)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/11/2018
Nov
11

Meet-and-Greet** (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 11/11/2018
Nov
22

Junior 1B (C23)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/11/2018
Nov
25

Junior Mini C (C15)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2018
Dec
1

Junior 1B (C24)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 01/12/2018
Dec
1

Junior Mini B** (C20)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/12/2018
Dec
21

Junior Mini C (C16)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 21/12/2018
Jan
14

Junior 2A (C12)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 14/01/2019
Aug
5

Junior Mini A** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 05/08/2018
Aug
17

Junior 2A (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Sáu
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 17/08/2018
Aug
29

Junior Mini A** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 29/08/2018
Sep
1

Junior Mini B** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
1

Junior Mini A** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Oct
11

Junior Mini C (C08)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 11/10/2018
Oct
14

Junior Mini C (C06)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Oct
22

Pre-Junior 2A (C03)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/10/2018
Oct
28

Junior 1A (C10)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/10/2018
Nov
6

Junior Mini B** (C13)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 06/11/2018
Nov
24

Junior Mini B** (C12)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 24/11/2018
Dec
2

Junior 1B** (C09)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 16 buổi + 1 Outing
 • Khai giảng: 02/12/2018
Jan
10

Junior 1A (C11)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/01/2019
Jan
11

Junior 1C** (C04)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 18:30-20:00 T4, T6
 • Khai giảng: 11/01/2019
Sep
23

Junior Mini C (C02)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/09/2018
Oct
14

Junior Mini B (C04)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Nov
24

Meet-and-Greet** (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 24/11/2018
Nov
25

Junior Mini A** (C02)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2018
Jan
15

Junior Mini C (C03)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 15/01/2019
Aug
13

Blue Star 2 (4-5 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 4-5
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 Thứ 2, 15:00-15:30 Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Apple 5 (2-3 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:00-15:30 Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6, 15:30-16:00 Thứ 3, Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Blue Star 1 (4-5 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 4-5
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:30-16:00 Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6, 14:30-15:00 Thứ 3, Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Red Apple 1 (3 -4 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 3-4
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 Thứ 2, 15:00-15:30 Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Sunflower 2 (5-6 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 5-6
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:30-16:00 Thứ 2, 14:30-15:00 Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
14

3-5 y/o @ Nguyen Co Thach

 • Tuổi: 3-5
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 9:30–10:00 Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 14/08/2018
Aug
14

2-3 y/o @ Nguyen Co Thach

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 10:00-10:30 Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 14/08/2018
Aug
14

Apple 2 (2-3 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:00-15:30 Thứ 3, 14:30-15:00 Thứ 5
 • Thời lượng:
 • Khai giảng: 14/08/2018
Aug
24

2-3 y/o @ Nguyen Chanh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:15-15:35 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 24/08/2018
Aug
24

3-5 y/o @ Nguyen Chanh

 • Tuổi: 3-5
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:35-16:15
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 24/08/2018
Oct
9

Cambridge Class 6-8 y/o (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 6-8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:30 T3, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 09/10/2018
Oct
11

JMB (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 3-5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:45-18:00 T2, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 11/10/2018
Dec
11

Private - Đan Tâm

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 2,250,000 đ
 • Lịch học: 18:00-19:30 T3, T6
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 11/12/2018
Dec
22

JMNB C01 @ Times City

 • Tuổi: 3-5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:45-20:15 T7, CN
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 22/12/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)