Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior Mini B** (12/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ12/11/201716:15-18:15 Chủ Nhật18
Meet-and-Greet1.5 - 460 giờ (40 buổi) giờ25/11/201718:30-20:00 Thứ Bảy12
Junior Mini A** (17/12)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (21/12)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ21/12/201718:30-20:00 T3, T518
Junior 2A** (14/1)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ14/01/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (20/1)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ20/01/201818:30-20:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (21/1)3 - 642 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ21/01/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1B** (22/1)4 - 842 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ22/01/201818:30-20:00 T2, T618
Junior Mini A** (26/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ26/01/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini C** (3/2)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ03/02/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B** (3/3)4 - 842 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ03/03/201816:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior Mini A** (17/3)3- 642 giờ (21 buổi) giờ17/03/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini C** (29/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ29/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (18/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ18/11/20179:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini C** (17/12)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (4/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ04/01/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (22/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ22/01/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (26/1)4 - 742 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ26/01/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (11/3)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ11/03/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1B** (11/3)4 - 842 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (26/4)4 - 742 giờ (28 buổi) giờ26/04/201818:30-20:00 T3, T518
Trương Định
Junior Mini C** (26/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ26/11/201716:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior 1C** (10/1)6 - 1042 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ10/01/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (20/1)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ20/01/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (25/1)3 - 642 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ25/01/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1B** (27/1)6 - 1042 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ27/01/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini C** (3/2)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ03/02/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Pre-Junior 2A** (4/3)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ04/03/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (22/3)3 - 6 42 giờ (28 buổi) giờ22/03/201818:30-20:00 T3, T518
NNV Trần Đăng Ninh (YES KIDS+)
Junior Mini C** (22/12)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ22/12/201718:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (24/12)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ24/12/201710:30-12:00 T7, CN18
Junior Mini A** (7/1)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ07/01/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (21/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ21/01/20188:45-10:15 T7, CN18
Junior Mini A** (15/3)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ15/03/201818:30-20:00 T3, T518
Nov
12

Junior Mini B** (12/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 12/11/2017
Nov
25

Meet-and-Greet

 • Tuổi: 1.5 - 4
 • Học phí: 11,880,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 60 giờ (40 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2017
Dec
17

Junior Mini A** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Dec
21

Junior Mini B** (21/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 21/12/2017
Jan
14

Junior 2A** (14/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 14/01/2018
Jan
20

Junior 1C** (20/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Jan
21

Junior 1A** (21/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 21/01/2018
Jan
22

Junior 1B** (22/1)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/01/2018
Jan
26

Junior Mini A** (26/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/01/2018
Feb
3

Junior Mini C** (3/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/02/2018
Mar
3

Junior 1B** (3/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 03/03/2018
Mar
17

Junior Mini A** (17/3)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/03/2018
Oct
29

Junior Mini C** (29/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 29/10/2017
Nov
18

Junior Mini A** (18/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 18/11/2017
Dec
17

Junior Mini C** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Jan
4

Junior Mini B** (4/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 04/01/2018
Jan
22

Junior Mini A** (22/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/01/2018
Jan
26

Junior 1A** (26/1)

 • Tuổi: 4 - 7
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 26/01/2018
Mar
11

Junior Mini A** (11/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Mar
11

Junior 1B** (11/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Apr
26

Junior Mini C** (26/4)

 • Tuổi: 4 - 7
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/04/2018
Nov
26

Junior Mini C** (26/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 26/11/2017
Jan
10

Junior 1C** (10/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/01/2018
Jan
20

Junior Mini A** (20/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Jan
25

Junior 1A** (25/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/01/2018
Jan
27

Junior 1B** (27/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/01/2018
Feb
3

Junior Mini C** (3/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/02/2018
Mar
4

Pre-Junior 2A** (4/3)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/03/2018
Mar
22

Junior Mini A** (22/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/03/2018
Dec
22

Junior Mini C** (22/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/12/2017
Dec
24

Junior Mini B** (24/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 10:30-12:00 T7, CN
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 24/12/2017
Jan
7

Junior Mini A** (7/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 07/01/2018
Jan
21

Junior Mini B** (21/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 8:45-10:15 T7, CN
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 21/01/2018
Mar
15

Junior Mini A** (15/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 15/03/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES KIDS có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 4: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội