Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi) giờ01/09/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi giờ07/09/201817:00-18:15 T4, T618
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ09/09/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C21)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ21/09/201818:30-20:00 T4, T618
Pre-Junior 2A (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ08/10/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior Mini C (C14)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ14/10/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ21/10/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ28/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 2A** (C11)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ03/11/201816:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior 2C (C05)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ04/11/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (C14)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ11/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C (C15)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ25/11/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Trương Định
Junior Mini B** (C13)3-6 36 giờ (24 buổi) giờ11/06/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ05/08/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ17/08/201818:30-20:30 Thứ Sáu18
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ29/08/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ01/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ01/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini C (C06)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ09/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1B (C08)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ28/09/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini C (C08)3-636 giờ (24 buổi) giờ11/10/201818:30-20:00 T3, T518
Pre-Junior 2A (C02)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ22/10/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (C10)6-1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ28/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C12)3-636 giờ (18 buổi) giờ03/11/201816:15-18:15 Thứ bảy18
Junior 1B** (C09)6-1016 buổi + 1 Outing giờ18/11/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior 1A (C11)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ19/11/201818:30-20:00 T2, T718
Trần Đăng Ninh
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ22/09/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet** (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ22/09/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ23/09/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C (C02)4 - 836 giờ (18 buổi) giờ23/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A (C01)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ24/09/201818:30-20:00 T2, T418
Junior Mini B (C03)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ25/09/201818:30-20:00 T3, T518
Busy Bees Club (Sat, Sun)4 - 910 buổi giờ30/09/201815:00-16:00 T7, CN18
Junior Mini B (C04) 3-636 giờ (18 buổi) giờ14/10/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi) giờ01/11/201818:30-20:00 T3, T518
Corporate
Sep
1

Junior Mini A** (C22)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
7

Busy Bees Club (Wed, Fri)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:15 T4, T6
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 07/09/2018
Sep
9

Meet-and-Greet** (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Sep
21

Junior Mini B** (C21)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 21/09/2018
Oct
8

Pre-Junior 2A (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 08/10/2018
Oct
14

Junior Mini C (C14)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Oct
21

Junior Mini B** (C19)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 21/10/2018
Oct
28

Junior Mini B** (C20)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 28/10/2018
Nov
3

Junior 2A** (C11)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 03/11/2018
Nov
4

Junior 2C (C05)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/11/2018
Nov
11

Junior 1C** (C14)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/11/2018
Nov
25

Junior Mini C (C15)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2018
Jun
11

Junior Mini B** (C13)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 11/06/2018
Aug
5

Junior Mini A** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 05/08/2018
Aug
17

Junior 2A (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Sáu
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 17/08/2018
Aug
29

Junior Mini A** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 29/08/2018
Sep
1

Junior Mini B** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
1

Junior Mini A** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 01/09/2018
Sep
9

Junior Mini C (C06)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Sep
28

Junior 1B (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/09/2018
Oct
11

Junior Mini C (C08)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 11/10/2018
Oct
22

Pre-Junior 2A (C02)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/10/2018
Oct
28

Junior 1A** (C10)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/10/2018
Nov
3

Junior Mini B** (C12)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 03/11/2018
Nov
18

Junior 1B** (C09)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 16 buổi + 1 Outing
 • Khai giảng: 18/11/2018
Nov
19

Junior 1A (C11)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 19/11/2018
Sep
22

Junior Mini B** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 22/09/2018
Sep
22

Meet-and-Greet** (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 22/09/2018
Sep
23

Junior Mini A** (C02)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/09/2018
Sep
23

Junior Mini C (C02)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/09/2018
Sep
24

Pre-Junior 2A (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T4
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/09/2018
Sep
25

Junior Mini B (C03)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 25/09/2018
Sep
30

Busy Bees Club (Sat, Sun)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 15:00-16:00 T7, CN
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 30/09/2018
Oct
14

Junior Mini B (C04)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 14/10/2018
Nov
1

Junior Mini A** (C03)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 01/11/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 3: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Cơ sở 4:
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)