Chat Facebook

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
HN | Phương Mai
Junior 2A** (16/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ16/09/20179:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 2B** (23/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ23/09/201714:00-16:00 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (22/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ22/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (12/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ12/11/201716:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (17/11)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ17/11/201718:30-20:00 T4, T618
Junior 1B** (19/11)3 - 648 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ19/11/20179:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (17/12)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini B** (21/12)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ21/12/201718:30-20:00 T3, T518
Junior 2A** (14/1)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ14/01/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (20/1)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ20/01/201818:30-20:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (21/1)3 - 648 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ21/01/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1B** (22/1)4 - 848 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ22/01/201818:30-20:00 T2, T618
Junior Mini A** (9/3)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ09/03/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1B** (10/3)4 - 848 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ10/03/201816:15-18:15 Thứ Bảy 18
HN | Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini A** (14/9)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ14/09/201718:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini C** (6/10)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ06/10/201718:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (21/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ21/10/201716:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini C** (29/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ29/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (18/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ18/11/20179:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B** (24/11)4 - 848 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ24/11/201718:30-20:00 T4, T618
Junior Mini C** (17/12)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (4/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ04/01/201818:30-20:00 T3, T516
Junior Mini A** (22/1)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ22/01/201818:30-20:00 T2, T716
Junior Mini A** (11/3)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ11/03/20189:30-11:30 Chủ Nhật16
Junior 1B** (11/3)4 - 848 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
HN | Trương Định
Junior 1A** (27/8)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ27/08/201714:00-16:00 Chủ Nhật18
Junior 1B** (8/9)6 - 1048 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ08/09/201718:30-20:00 T4, T618
Junior 1C** (10/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ10/09/201718:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior 1A** (23/9)3 - 648 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ23/09/201718:30-20:00 T2, T718
Junior Mini A** (30/9)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ30/09/201716:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (3/11)3- 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ03/11/201718:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (25/11)3-642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ25/11/201718:30-20:00 T2, T718
Junior Mini C** (26/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ26/11/201716:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (3/12)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ03/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật16
Junior 1C** (10/1)6 - 1048 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ10/01/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (20/1)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ20/01/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (25/1)3 - 648 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ25/01/201818:30-20:00 T3, T516
Junior 1B** (27/1)6 - 1048 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ27/01/201818:30-20:00 T2, T716
Junior Mini C** (3/2)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ03/02/201816:15-18:15 Thứ Bảy16
Pre-Junior 2A** (4/3)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ04/03/201818:30-20:30 Chủ Nhật16
Junior Mini A** (22/3)3 - 6 42 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ22/03/201818:30-20:00 T3, T518
HN | Phương Mai
HN | Nguyễn Ngọc Vũ
HN | Trương Định
Sep
16

Junior 2A** (16/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 16/09/2017
Sep
23

Junior 2B** (23/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 14:00-16:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/09/2017
Oct
22

Junior Mini A** (22/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 22/10/2017
Nov
12

Junior Mini B** (12/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 12/11/2017
Nov
17

Junior Mini C** (17/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 17/11/2017
Nov
19

Junior 1B** (19/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 19/11/2017
Dec
17

Junior Mini A** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Dec
21

Junior Mini B** (21/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 21/12/2017
Jan
14

Junior 2A** (14/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 14/01/2018
Jan
20

Junior 1C** (20/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Jan
21

Junior 1A** (21/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 21/01/2018
Jan
22

Junior 1B** (22/1)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 22/01/2018
Mar
9

Junior Mini A** (9/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 09/03/2018
Mar
10

Junior 1B** (10/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/03/2018
Sep
14

Junior Mini A** (14/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 14/09/2017
Oct
6

Junior Mini C** (6/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 06/10/2017
Oct
21

Junior Mini B** (21/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 21/10/2017
Oct
29

Junior Mini C** (29/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 29/10/2017
Nov
18

Junior Mini A** (18/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 18/11/2017
Nov
24

Junior 1B** (24/11)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/11/2017
Dec
17

Junior Mini C** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Jan
4

Junior Mini B** (4/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 04/01/2018
Jan
22

Junior Mini A** (22/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/01/2018
Mar
11

Junior Mini A** (11/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Mar
11

Junior 1B** (11/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Aug
27

Junior 1A** (27/8)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 14:00-16:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/08/2017
Sep
8

Junior 1B** (8/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 08/09/2017
Sep
10

Junior 1C** (10/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/09/2017
Sep
23

Junior 1A** (23/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/09/2017
Sep
30

Junior Mini A** (30/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 30/09/2017
Nov
3

Junior Mini B** (3/11)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 03/11/2017
Nov
25

Junior Mini A** (25/11)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2017
Nov
26

Junior Mini C** (26/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 26/11/2017
Dec
3

Junior Mini B** (3/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/12/2017
Jan
10

Junior 1C** (10/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/01/2018
Jan
20

Junior Mini A** (20/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Jan
25

Junior 1A** (25/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/01/2018
Jan
27

Junior 1B** (27/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/01/2018
Feb
3

Junior Mini C** (3/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/02/2018
Mar
4

Pre-Junior 2A** (4/3)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/03/2018
Mar
22

Junior Mini A** (22/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/03/2018
HỌC PHÍ: Đã bao gồm học cụ, giáo trình, giáo viên, trợ giảng, đồ ăn nhẹ & đồ uống. Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài (kèm 2-3 trợ giảng người Việt).
 
EARLY BIRD promo (dành cho HS mới)
. [E1] Giảm 200.000đ + Tặng 01 ba lô trong ngày học thử / kiểm tra ;
. [E2] Giảm 100.000đ + Tặng 01 ba lô trong 01 ngày kế tiếp sau buổi học thử / kiểm tra ;
. [E3] Tặng 01 ba lô trong vòng 1 tuần kể từ buổi học thử / kiểm tra.
 
FAMILY promo (dành cho anh/chị/em ruột)
. [F1] Giảm 300.000đ + Tặng 01 ba lô từ bé thứ 2 trở đi khi các bé cùng đóng trong ngày học thử / kiểm tra ;
. [F2] Giảm 200.000đ từ bé thứ 2 trở đi khi các bé cùng đóng trong vòng 1 tuần kể từ buổi học thử / kiểm tra ;
. [F3] Cộng thêm 100.000đ vào khuyến mại [E1] & [E2] từ bé thứ 2 trở đi khi có anh/chị/em đang học.
 
LOYAL STUDENT promo (dành cho HS học từ khoá thứ 2 trở lên)
. [L1] Giảm 200.000đ + Tặng 01 GIFT / ba lô trước ngày Bế giảng ;
. [L2] Giảm 100.000đ + Tặng 01 GIFT / ba lô trong vòng 01 tháng sau khi Bế giảng ;
. [L3] Cộng thêm 100.000đ vào khuyến mại hiện tại khi đăng ký học từ khóa thứ 3 trở lên.
 
ƯU ĐÃI GIẢM SÂU TỪ 6-18% TỔNG HỌC PHÍ CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ COMBO KHOÁ HỌC TỪ 2-12 KHOÁ HỌC
 
** YES KIDS không nhận giữ chỗ lớp học khi phụ huynh chưa thanh toán học phí hoặc đặt cọc. Phụ huynh vui lòng đăng ký sớm để giữ chỗ cho con.
 
Học phí có thể được thanh toán bằng các hình thức:
(1) Tiền mặt
(2) Quẹt thẻ ngân hàng (thẻ ATM, VISA, MasterCard,...)
(3) Chuyển khoản: Số TK: 0451 000 307 487 | Người nhận: Cong ty TNHH Linh Tam | Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"

TRUNG TÂM ANH NGỮ YES! (Youth English School)

 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids

TRUNG TÂM ANH NGỮ YES! (Youth English School)

 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
X
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)