Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Meet-and-Greet1.5 - 460 giờ (40 buổi) giờ25/11/201718:30-20:00 Thứ Bảy15
Junior 1C** (20/1)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ20/01/201818:30-20:30 Thứ Bảy18
Junior 2C** (10/3)7-1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ10/03/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (16/3)3 - 642 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ16/03/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (17/3)3- 642 giờ (21 buổi) giờ17/03/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (8/4)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ08/04/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini C** (26/4)3 - 6 42 giờ (28 buổi) giờ26/04/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior Mini A** (10/5)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ10/05/201818:30-20:00 T3, T518
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú) giờ08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini A** (26/2)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ26/02/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (28/2)4 - 742 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ28/02/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1B** (11/3)4 - 842 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Trương Định
Junior 1A** (25/1)3 - 642 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ25/01/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1B** (29/1)6 - 1042 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ29/01/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini C** (3/2)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ03/02/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Pre-Junior 2A** (4/3)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ04/03/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (9/3)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ09/03/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (22/3)3 - 6 42 giờ (28 buổi) giờ22/03/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini B** (31/3)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ31/03/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (16/4)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ16/04/201818:30-20:00 T2, T718
Pre-Junior 2A** (11/5)6 - 1042 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ11/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1A** (13/5)6 - 1042 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ13/05/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (20/5)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ20/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (3/6)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ03/06/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú) giờ08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Trần Đăng Ninh
Junior Mini A** (13/1)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ13/01/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (8/4)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ08/04/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (26/4)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ26/04/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 1C** (4/5)6-1042 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ04/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (27/5)3 - 542 giờ (21 buổi) giờ27/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (23/6)4 - 642 giờ (21 buổi) giờ23/06/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Nov
25

Meet-and-Greet

 • Tuổi: 1.5 - 4
 • Học phí: 11,880,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 60 giờ (40 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2017
Jan
20

Junior 1C** (20/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Mar
10

Junior 2C** (10/3)

 • Tuổi: 7-10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/03/2018
Mar
16

Junior 1A** (16/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 16/03/2018
Mar
17

Junior Mini A** (17/3)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/03/2018
Apr
8

Junior Mini B** (8/4)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 08/04/2018
Apr
26

Junior Mini C** (26/4)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/04/2018
May
10

Junior Mini A** (10/5)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 10/05/2018
Jun
8

Summer Camp 2018

 • Tuổi: 5 - 10
 • Học phí: 10,880,000 đ
 • Lịch học: 9:00-16:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng: 18 ngày (bán trú)
 • Khai giảng: 08/06/2018
Feb
26

Junior Mini A** (26/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/02/2018
Feb
28

Junior 1A** (28/2)

 • Tuổi: 4 - 7
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/02/2018
Mar
11

Junior 1B** (11/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Jan
25

Junior 1A** (25/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/01/2018
Jan
29

Junior 1B** (29/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 29/01/2018
Feb
3

Junior Mini C** (3/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/02/2018
Mar
4

Pre-Junior 2A** (4/3)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/03/2018
Mar
9

Junior Mini C** (9/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 09/03/2018
Mar
22

Junior Mini A** (22/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 22/03/2018
Mar
31

Junior Mini B** (31/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 31/03/2018
Apr
16

Junior Mini B** (16/4)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 16/04/2018
May
11

Pre-Junior 2A** (11/5)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/05/2018
May
13

Junior 1A** (13/5)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 13/05/2018
May
20

Junior Mini C** (20/5)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 20/05/2018
Jun
3

Junior Mini A** (3/6)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 03/06/2018
Jun
8

Summer Camp 2018

 • Tuổi: 5 - 10
 • Học phí: 10,880,000 đ
 • Lịch học: 9:00-16:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng: 18 ngày (bán trú)
 • Khai giảng: 08/06/2018
Jan
13

Junior Mini A** (13/1)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 13/01/2018
Apr
8

Junior Mini B** (8/4)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 08/04/2018
Apr
26

Junior Mini A** (26/4)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/04/2018
May
4

Junior 1C** (4/5)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/05/2018
May
27

Junior Mini A** (27/5)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
Jun
23

Junior Mini B** (23/6)

 • Tuổi: 4 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 23/06/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES KIDS có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 4: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)