Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi giờ07/09/201817:00-18:15 T4, T618
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi) giờ27/10/201816:00-18:00 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ11/11/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini C (C17)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ24/03/201918:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior 2B (C09)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ20/04/201916:15-18:15 Thứ Bảy 18
Junior 1C (C16)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ20/04/20199:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 3A (C03)7 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ21/04/201916:15-18:15 Chủ Nhật 18
Pre-Junior 2A (C09)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ21/04/20199:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1A (C27)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ12/05/20199:30-11:30 Chủ Nhật 18
Summer Camp 2019 - Module A5 - 730 buổi giờ03/06/20198:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T618
Summer Camp 2019 - Module B8 - 1030 buổi giờ03/06/20198:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T618
Pre-Junior 2A (C10)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ04/06/201918:30-20:00 T3, T59
Junior Mini C (C18)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ22/06/20199:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1B (C25)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ12/07/201918:30-20:00 T4, T618
Junior 1A (C29)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ11/08/201918:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior 2A (C13)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) giờ25/08/20199:30-11:30 Chủ Nhật18
Times City
Junior Mini C (C01)3 - 736 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ12/05/201918:45-20:15 T7, CN 18
Junior 1B (C01)6 - 8 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ15/05/201918:45-20:15 T4, T6 18
Sep
7

Busy Bees Club (Wed, Fri)

 • Tuổi: 4 - 9
 • Học phí: 700,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:15 T4, T6
 • Thời lượng: 10 buổi
 • Khai giảng: 07/09/2018
Oct
27

Junior Mini A** (C22)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:00-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/10/2018
Nov
11

Meet-and-Greet** (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 11/11/2018
Mar
24

Junior Mini C (C17)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 24/03/2019
Apr
20

Junior 2B (C09)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/04/2019
Apr
20

Junior 1C (C16)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/04/2019
Apr
21

Junior 3A (C03)

 • Tuổi: 7 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 21/04/2019
Apr
21

Pre-Junior 2A (C09)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 21/04/2019
May
12

Junior 1A (C27)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 12/05/2019
Jun
3

Summer Camp 2019 - Module A

 • Tuổi: 5 - 7
 • Học phí: 13,200,000 đ
 • Lịch học: 8:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T6
 • Thời lượng: 30 buổi
 • Khai giảng: 03/06/2019
Jun
3

Summer Camp 2019 - Module B

 • Tuổi: 8 - 10
 • Học phí: 13,200,000 đ
 • Lịch học: 8:30-16:15 T2, T3, T4, T5, T6
 • Thời lượng: 30 buổi
 • Khai giảng: 03/06/2019
Jun
4

Pre-Junior 2A (C10)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/06/2019
Jun
22

Junior Mini C (C18)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 22/06/2019
Jul
12

Junior 1B (C25)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 12/07/2019
Aug
11

Junior 1A (C29)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/08/2019
Aug
25

Junior 2A (C13)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (16 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 25/08/2019
Aug
13

Apple 5 (2-3 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:00-15:30 Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6, 15:30-16:00 Thứ 3, Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Blue Star 1 (4-5 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 4-5
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 15:30-16:00 Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6, 14:30-15:00 Thứ 3, Thứ 4
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Aug
13

Red Apple 1 (3 -4 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 3-4
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 Thứ 2, 15:00-15:30 Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 13/08/2018
Mar
12

Red Apple 2 (3 -4 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 3-4
 • Học phí: 00 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 Thứ 3, Thứ 5
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 12/03/2019
Jun
3

Flamingo Tay Ho Kindergarten (4-6 y/o)

 • Tuổi: 4-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 10:00-10:30 T2, T4, T6
 • Thời lượng:
 • Khai giảng: 03/06/2019
Jun
3

Flamingo Tay Ho Kindergarten (2-4 y/o)

 • Tuổi:
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-10:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng:
 • Khai giảng: 03/06/2019
Jul
15

Junior 1A (C01) @ Royal City

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:30 T2, T5
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Khai giảng: 15/07/2019
Jul
19

Cambridge Class 6-8 y/o (C03) @ Royal City

 • Tuổi: 6-8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 17:00-18:30 T3, T6
 • Thời lượng: 20
 • Khai giảng: 19/07/2019
Oct
1

Book_Let me kiss it better!

 • Tuổi: 3 - 7
 • Học phí: 129,000 đ
 • Lịch học: 18:15-19:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 1
 • Khai giảng: 01/10/2018
May
12

Junior Mini C (C01)

 • Tuổi: 3 - 7
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:45-20:15 T7, CN
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 12/05/2019
May
15

Junior 1B (C01)

 • Tuổi: 6 - 8
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:45-20:15 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 15/05/2019
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: Tầng 2, Shophouse 05, Park 10, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Tầng 2, Shophouse 05, Park 10, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội