Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Junior Mini C** (C13)3 - 6 36 giờ (24 buổi) giờ22/05/201818:30-20:00 T3, T5 18
Junior 1A** (C23)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ23/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C23)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ24/05/201818:30-20:00 T3, T518
Junior 2C** (C04)7-1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ26/05/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ26/05/201818:30-20:00 Thứ Bảy15
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi) giờ26/05/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C19)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ27/05/201818:30-20:30 Chủ Nhật 18
Meet-and-Greet (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ27/05/201816:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ03/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú) giờ08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Pre-Junior 2A** (C07)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ10/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1C** (C12)6 - 10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ16/06/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 2B** (C08)7-10 36 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ17/06/201816:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1B** (C21)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ24/06/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior 1C** (C13)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ02/07/201818:30-20:00 T2, T6 18
Junior 1A** (C24)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ07/07/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior 1A** (C25)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ09/08/201818:30-20:00 T3, T5 18
Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini A** (26/2)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ26/02/201818:30-20:00 T2, T718
Junior 1A** (28/2)4 - 742 giờ (26 buổi + 1 Outing) giờ28/02/201818:30-20:00 T4, T618
Junior 1B** (11/3)4 - 842 giờ (19 buổi + 1 Outing) giờ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Trương Định
Junior 1B** (C07)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ24/05/201818:30-20:00 T3, T518
Junior Mini A** (C08)3 - 6 36 giờ (18 buổi) giờ26/05/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini B** (C08)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ26/05/201816:15-18:15 Thứ Bảy18
Junior 1A** (C08)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ27/05/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C06)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ27/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Pre-Junior 2A** (C01)6 - 1036 giờ (17 buổi + 1 Outing) giờ27/05/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini B** (C09)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ28/05/201818:30-20:00 T2, T718
Junior Mini C** (C05)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ30/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini A** (C10)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ03/06/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Summer Camp 20185 - 1018 ngày (bán trú) giờ08/06/20189:00-16:00 T2, T4, T618
Junior 1C** (C03)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ09/06/201818:30-20:00 T2, T718
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ10/06/201818:30-20:00 Chủ Nhật15
Junior Mini A** (C11)3 - 636 giờ (24 buổi) giờ25/07/201818:30-20:00 T4, T618
Trần Đăng Ninh
Communication for AdultsNgười lớn46 giờ (23 buổi) giờ02/04/201818:30-20:30 Thứ Hai18
Junior 1C** (C01)6-1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ04/05/201818:30-20:00 T4, T618
Junior Mini B** (C01)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ27/05/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C02)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ27/05/20189:30-11:30 Chủ Nhật18
Junior Mini A** (C03)3-636 giờ (24 buổi) giờ31/05/201818:30-20:00 T3, T518
Meet-and-Greet (C01)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi) giờ09/06/201816:30-18:00 Thứ Bảy15
Junior Mini B** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ23/06/20189:30-11:30 Thứ Bảy18
Junior Mini A** (C04)3 - 536 giờ (18 buổi) giờ19/08/201818:30-20:30 Chủ Nhật18
Junior Mini C** (C02)3 - 636 giờ (18 buổi) giờ09/09/201816:15-18:15 Chủ Nhật18
May
22

Junior Mini C** (C13)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 22/05/2018
May
23

Junior 1A** (C23)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/05/2018
May
24

Junior Mini A** (C23)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 24/05/2018
May
26

Junior 2C** (C04)

 • Tuổi: 7-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 26/05/2018
May
26

Meet-and-Greet (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 26/05/2018
May
26

Junior Mini A** (C22)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 26/05/2018
May
27

Junior Mini B** (C19)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
27

Meet-and-Greet (C02)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
Jun
3

Junior Mini B** (C20)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 03/06/2018
Jun
8

Summer Camp 2018

 • Tuổi: 5 - 10
 • Học phí: 10,880,000 đ
 • Lịch học: 9:00-16:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng: 18 ngày (bán trú)
 • Khai giảng: 08/06/2018
Jun
10

Pre-Junior 2A** (C07)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/06/2018
Jun
16

Junior 1C** (C12)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 16/06/2018
Jun
17

Junior 2B** (C08)

 • Tuổi: 7-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 17/06/2018
Jun
24

Junior 1B** (C21)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/06/2018
Jul
2

Junior 1C** (C13)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 02/07/2018
Jul
7

Junior 1A** (C24)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 07/07/2018
Aug
9

Junior 1A** (C25)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 09/08/2018
Feb
26

Junior Mini A** (26/2)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 26/02/2018
Feb
28

Junior 1A** (28/2)

 • Tuổi: 4 - 7
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (26 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 28/02/2018
Mar
11

Junior 1B** (11/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 8,400,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (19 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/03/2018
May
24

Junior 1B** (C07)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/05/2018
May
26

Junior Mini A** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 26/05/2018
May
26

Junior Mini B** (C08)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 26/05/2018
May
27

Junior 1A** (C08)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
27

Junior Mini C** (C06)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
27

Pre-Junior 2A** (C01)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (17 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
28

Junior Mini B** (C09)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 28/05/2018
May
30

Junior Mini C** (C05)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 30/05/2018
Jun
3

Junior Mini A** (C10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 03/06/2018
Jun
8

Summer Camp 2018

 • Tuổi: 5 - 10
 • Học phí: 10,880,000 đ
 • Lịch học: 9:00-16:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng: 18 ngày (bán trú)
 • Khai giảng: 08/06/2018
Jun
9

Junior 1C** (C03)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 09/06/2018
Jun
10

Meet-and-Greet (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 10/06/2018
Jul
25

Junior Mini A** (C11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 25/07/2018
Apr
2

Communication for Adults

 • Tuổi: Người lớn
 • Học phí: 4,000,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Hai
 • Thời lượng: 46 giờ (23 buổi)
 • Khai giảng: 02/04/2018
May
4

Junior 1C** (C01)

 • Tuổi: 6-10
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 36 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 04/05/2018
May
27

Junior Mini B** (C01)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
27

Junior Mini A** (C02)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 27/05/2018
May
31

Junior Mini A** (C03)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 36 giờ (24 buổi)
 • Khai giảng: 31/05/2018
Jun
9

Meet-and-Greet (C01)

 • Tuổi: 1.5 - 3.5
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:30-18:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 30 giờ (20 buổi)
 • Khai giảng: 09/06/2018
Jun
23

Junior Mini B** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 23/06/2018
Aug
19

Junior Mini A** (C04)

 • Tuổi: 3 - 5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 19/08/2018
Sep
9

Junior Mini C** (C02)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 36 giờ (18 buổi)
 • Khai giảng: 09/09/2018
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES KIDS có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"
 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 4: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)
 • Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0963 412 672)
 • 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0961 966 215)