Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Jun
3

Flamingo Tay Ho Kindergarten (4-6 y/o)

 • Tuổi: 4-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 10:00-10:30 T2, T4, T6
 • Thời lượng:
 • Khai giảng: 03/06/2019
Jun
3

Flamingo Tay Ho Kindergarten (2-4 y/o)

 • Tuổi:
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-10:00 T2, T4, T6
 • Thời lượng:
 • Khai giảng: 03/06/2019
Aug
5

**Red Apple 1 (3 -4 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 3-4
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 15:30-16:00 T2,3,4,5: 15:00-15:30 T6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 05/08/2019
Aug
5

**Blue Star 2 (4-5 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 4-5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:30-10:00 T2,3,4,5,6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 05/08/2019
Aug
5

**Blue Star 1 (4-5 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 4-5
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 10:00-10:30 T2,3,4,5,6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 05/08/2019
Aug
5

**Sunflower 1 (5-6 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 5-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 15:00-15:30 T2,3,4,5: 15:30-16:00 T6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 05/08/2019
Aug
5

**Sunflower 2 (5-6 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 5-6
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 16:00-16:30 T2,3,4,5; 14:30-15:00 T6
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 05/08/2019
Aug
6

**Red Apple 2 (3 -4 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 3-4
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 T3, T5
 • Thời lượng: 12
 • Khai giảng: 06/08/2019
Aug
19

**Apple 5 (2-3 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 9:00-9:30 Thứ 2,3,4,5,6
 • Thời lượng: 80
 • Khai giảng: 19/08/2019
Dec
2

**Apple 2 (2-3 y/o) @ Tran Dang Ninh

 • Tuổi: 2-3
 • Học phí: 7,200,000 đ
 • Lịch học: 14:30-15:00 T2, T4
 • Thời lượng: 80
 • Khai giảng: 02/12/2019
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"