Chat Facebook

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
HN | Phương Mai
Junior 1C** (12/8)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ12/08/201716:15-18:15 Thứ Bảy16
Junior 2A** (16/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ16/09/20179:30-11:30 Thứ Bảy16
Junior 2B** (23/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ23/09/201714:00-16:00 Thứ Bảy16
Junior 1A** (9/10)3 - 648 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ09/10/201718:30-20:00 T2, T516
Junior Mini A** (22/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ22/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật16
Junior Mini C** (4/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ04/11/20179:30-11:30 Thứ Bảy16
Junior 1B** (19/11)3 - 648 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ19/11/20179:30-11:30 Chủ Nhật16
Junior Mini A** (17/12)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật 16
Junior 1C** (20/1)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ20/01/201818:30-20:30 Thứ Bảy16
HN | Nguyễn Ngọc Vũ
Junior Mini B** (28/8)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ28/08/201718:30-20:00 T2, T716
Junior Mini A** (14/9)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ14/09/201718:30-20:00 T3, T5 16
Junior Mini C** (6/10)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ06/10/201718:30-20:00 T4, T616
Junior Mini B** (21/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ21/10/201716:15-18:15 Thứ Bảy16
Junior Mini C** (29/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ29/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật16
Junior Mini A** (18/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ18/11/20179:30-11:30 Thứ Bảy16
Junior 1B** (24/11)4 - 848 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ24/11/201718:30-20:00 T4, T616
Junior Mini C** (17/12)3 - 6 42 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ17/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật16
Junior 1B** (11/3)4 - 848 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật16
HN | Trương Định
Junior 1A** (27/8)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ27/08/201714:00-16:00 Chủ Nhật16
Junior 1B** (8/9)6 - 1048 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ08/09/201718:30-20:00 T4, T616
Junior 1C** (10/9)6 - 1048 giờ (22 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ10/09/201718:30-20:30 Chủ Nhật16
Junior 1A** (23/9)3 - 648 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ23/09/201718:30-20:00 T2, T716
Junior Mini A** (30/9)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ30/09/201716:15-18:15 Thứ Bảy16
Junior Mini C** (5/10)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ05/10/201718:30-20:00 T3, T516
Junior Mini B** (3/11)3- 642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ03/11/201718:30-20:00 T4, T616
Junior Mini A** (25/11)3-642 giờ (28 buổi) giờ6,480,000 đ25/11/201718:30-20:00 T2, T716
Junior Mini C** (26/11)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ6,480,000 đ26/11/201716:15-18:15 Chủ Nhật16
Junior 1C** (10/1)6 - 1048 giờ (30 buổi + 1 Outing) giờ6,480,000 đ10/01/201818:30-20:00 T4, T616
HCM | Nguyễn Phi Khanh
Junior Mini A** (17/9)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ7,680,000 đ17/09/201716:15-18:15 Chủ Nhật16
Junior Mini B** (15/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ7,680,000 đ15/10/201718:30-20:30 Chủ Nhật16
Junior Mini A** (21/10)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ7,680,000 đ21/10/20179:30-11:30 Thứ Bảy16
Junior Mini A** (1/12)3 - 642 giờ (28 buổi) giờ7,680,000 đ01/12/201718:30-20:00 T4, T616
Junior Mini A** (31/12)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ7,680,000 đ31/12/20179:30-11:30 Chủ Nhật16
Junior Mini B** (11/3)3 - 642 giờ (21 buổi) giờ7,680,000 đ11/03/201816:15-18:15 Chủ Nhật16
HN | Phương Mai
HN | Nguyễn Ngọc Vũ
HN | Trương Định
HCM | Nguyễn Phi Khanh
Aug
12

Junior 1C** (12/8)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 12/08/2017
Sep
16

Junior 2A** (16/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 16/09/2017
Sep
23

Junior 2B** (23/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 14:00-16:00 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/09/2017
Oct
9

Junior 1A** (9/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T5
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 09/10/2017
Oct
22

Junior Mini A** (22/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 22/10/2017
Nov
4

Junior Mini C** (4/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 04/11/2017
Nov
19

Junior 1B** (19/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 19/11/2017
Dec
17

Junior Mini A** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Jan
20

Junior 1C** (20/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 20/01/2018
Aug
28

Junior Mini B** (28/8)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 28/08/2017
Sep
14

Junior Mini A** (14/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 14/09/2017
Oct
6

Junior Mini C** (6/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 06/10/2017
Oct
21

Junior Mini B** (21/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 21/10/2017
Oct
29

Junior Mini C** (29/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 29/10/2017
Nov
18

Junior Mini A** (18/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 18/11/2017
Nov
24

Junior 1B** (24/11)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 24/11/2017
Dec
17

Junior Mini C** (17/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/12/2017
Mar
11

Junior 1B** (11/3)

 • Tuổi: 4 - 8
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 11/03/2018
Aug
27

Junior 1A** (27/8)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 14:00-16:00 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 27/08/2017
Sep
8

Junior 1B** (8/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 08/09/2017
Sep
10

Junior 1C** (10/9)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 48 giờ (22 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/09/2017
Sep
23

Junior 1A** (23/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 23/09/2017
Sep
30

Junior Mini A** (30/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 30/09/2017
Oct
5

Junior Mini C** (5/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T3, T5
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 05/10/2017
Nov
3

Junior Mini B** (3/11)

 • Tuổi: 3- 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 03/11/2017
Nov
25

Junior Mini A** (25/11)

 • Tuổi: 3-6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T2, T7
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 25/11/2017
Nov
26

Junior Mini C** (26/11)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 26/11/2017
Jan
10

Junior 1C** (10/1)

 • Tuổi: 6 - 10
 • Học phí: 6,480,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 48 giờ (30 buổi + 1 Outing)
 • Khai giảng: 10/01/2018
Sep
17

Junior Mini A** (17/9)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 17/09/2017
Oct
15

Junior Mini B** (15/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 15/10/2017
Oct
21

Junior Mini A** (21/10)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Thứ Bảy
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 21/10/2017
Dec
1

Junior Mini A** (1/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 18:30-20:00 T4, T6
 • Thời lượng: 42 giờ (28 buổi)
 • Khai giảng: 01/12/2017
Dec
31

Junior Mini A** (31/12)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 9:30-11:30 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 31/12/2017
Mar
11

Junior Mini B** (11/3)

 • Tuổi: 3 - 6
 • Học phí: 7,680,000 đ
 • Lịch học: 16:15-18:15 Chủ Nhật
 • Thời lượng: 42 giờ (21 buổi)
 • Khai giảng: 11/03/2018
HỌC PHÍ: Đã bao gồm học cụ, giáo trình, giáo viên, trợ giảng, đồ ăn nhẹ & đồ uống. Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài (kèm 2-3 trợ giảng người Việt).
 
EARLY BIRD promo (dành cho HS mới)
. [E1] Giảm 200.000đ + Tặng 01 ba lô trong ngày học thử / kiểm tra ;
. [E2] Giảm 100.000đ + Tặng 01 ba lô trong 01 ngày kế tiếp sau buổi học thử / kiểm tra ;
. [E3] Tặng 01 ba lô trong vòng 1 tuần kể từ buổi học thử / kiểm tra.
 
FAMILY promo (dành cho anh/chị/em ruột)
. [F1] Giảm 300.000đ + Tặng 01 ba lô từ bé thứ 2 trở đi khi các bé cùng đóng trong ngày học thử / kiểm tra ;
. [F2] Giảm 200.000đ từ bé thứ 2 trở đi khi các bé cùng đóng trong vòng 1 tuần kể từ buổi học thử / kiểm tra ;
. [F3] Cộng thêm 100.000đ vào khuyến mại [E1] & [E2] từ bé thứ 2 trở đi khi có anh/chị/em đang học.
 
LOYAL STUDENT promo (dành cho HS học từ khoá thứ 2 trở lên)
. [L1] Giảm 200.000đ + Tặng 01 GIFT / ba lô trước ngày Bế giảng ;
. [L2] Giảm 100.000đ + Tặng 01 GIFT / ba lô trong vòng 01 tháng sau khi Bế giảng ;
. [L3] Cộng thêm 100.000đ vào khuyến mại hiện tại khi đăng ký học từ khóa thứ 3 trở lên.
 
ƯU ĐÃI GIẢM SÂU TỪ 6-18% TỔNG HỌC PHÍ CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ COMBO KHOÁ HỌC TỪ 2-12 KHOÁ HỌC
 
** YES KIDS không nhận giữ chỗ lớp học khi phụ huynh chưa thanh toán học phí hoặc đặt cọc. Phụ huynh vui lòng đăng ký sớm để giữ chỗ cho con.
 
Học phí có thể được thanh toán bằng các hình thức:
(1) Tiền mặt
(2) Quẹt thẻ
(3) Chuyển khoản: Số TK: 0451 000 307 487 | Người nhận: Cong ty TNHH Linh Tam | Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội
Đăng ký

Mời bạn nhập thông tin liên hệ để YES! có thể gọi tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

Chọn khóa học (*):
Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Email (*):
Nhập mã (*):
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"

TRUNG TÂM ANH NGỮ YES! (Youth English School)

 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 4: 23 Nguyễn Phi Khanh, Q1, TP HCM (Hotline: 0963 412 672)
Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids

TRUNG TÂM ANH NGỮ YES! (Youth English School)

 • Cơ sở 1: 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • Cơ sở 2: 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • Cơ sở 3: 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • Cơ sở 4: 23 Nguyễn Phi Khanh, Q1, TP HCM (Hotline: 0963 412 672)
Liên hệ: www.yes.edu.vn | contact@yes.edu.vn | www.facebook.com/yeskids
Gọi điện tư vấn
X
Gọi điện tư vấn
 • 165 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0969 541 040)
 • 53 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội (Hotline: 0904 698 096)
 • 209 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (Hotline: 0989 016 842)
 • 23 Nguyễn Phi Khanh, Q1, TP HCM (Hotline: 0963 412 672)