Phát âm

How to pronounce numbers

 

Các số trong tiếng anh thật dễ học phải không các bạn? Nhưng thực sự  các bạn có biết cách phát âm của ThirteenThirty rất khác nhau không? Hãy cùng học cách phát âm các số thật chính xác với YES! nhé

 

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"