Phát âm

Vì sao nói tiếng Anh khó: Nhiều từ được phát âm không giống cách viết 

 

Trong tiếng Anh có một vài từ khi viết ra khiến bạn gặp khó khăn trong việc phát âm chúng. Sau đây YES sẽ đưa ra cho bạn vài quy tắc đơn giản kèm theo ví dụ cụ thể để giúp bạn cải thiện tình trạng này và đạt hiệu quả cao trong việc học tiếng Anh.

 

Một hay hai âm tiết ở cuối từ?

Có rất nhiều từ trong tiếng Anh mà chúng ta không biết rõ rằng liệu chúng có 1 hay 2 âm tiết thêm ở cuối. Ví dụ như “liked” là 1 hay 2 âm tiết? Và tương tự như thế với “added”?

Có thể với một vài từ quen thuộc như trên thì bạn có thể phát âm chính xác, nhưng bạn sẽ làm thế nào với những từ mà bạn chưa gặp bao giờ? Sau đây là một số quy tắc giúp bạn trong trường hợp này.

 

“ed” ở cuối của 1 từ

Phần lớn “ed” ở cuối của 1 từ không có nghĩa chúng là một âm tiết riêng biệt

Ví dụ như từ “liked” là một âm tiết

Chúng ta có thể kể ra vài ví dụ tương tự như 

thoi trang em be and quan ao tre em gia si

 

liked    disturbed    performed    exposed

Tuy nhiên sẽ xảy ra trường hợp ngoại lệ nếu có các chữ cái sau đứng trước “ed”:

 d e i o t u

Ví dụ như các từ kết thúc bằng “ded”, “eed”, “ied” thì tất cả đều có hai âm tiết ở cuối của từ

Sau đây là một số từ không theo quy tắc này

ad ded    at ten ded    col lec ted    a pplied

Đây là từ có hai âm tiết vì d/e/i/o/t/u đứng trước “ed”

 

“e” ở cuối của 1 từ

Quy tắc 1 -Nó sẽ là 1 âm tiết riêng biệt nếu các chữ cái sau đứng trước “e”

 

a e i o

Quy tắc 2 -Nó sẽ không phải âm tiết riêng biệt khi các chữ cái sau đậy đứng trước “e”

b c d f g h k n p u z

Ví dụ

Quy tắc 1  a gree    re fe ree    mo vie

Quy tắc 2  tube    type    bone

 

 

 

 

 

Cách phát âm một số chữ cái đặc biệt

Dưới đây là một số chữ cái khiến bạn khó khăn trong việc phát âm và các quy tắc giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc phát âm chúng:

 

Phát âm chữ cái “c” như thế nào?

“c” là một chữ cái phát âm khá khó, vì đôi khi nó được phát âm rất nặng như chữ “k” trong từ “cake” nhưng có khi lại được phát âm nhẹ như chữ “s” trong từ “nice”

Quy tắc:

Nếu “c” đứng trước các chữ cái “a”, “o” hay “u” thì nó thường được phát âm như chữ cái “k”

Ví dụ:

 “academy" "balcony”  và  “acute”  tất cả đều có “c” được phát âm như chữ cái “k”

Nếu “c” đứng trước “e” hoặc “i” thì nó thường được phát âm như chữ cái “s”

 

Ví dụ:

“adjacent” và “acid” “c” được phát âm như “s”

 

 

 

 

Cách phát âm chữ cái “g”

“g” thường được phát âm giống trong từ “go” nhất nhưng đôi khi nó được phát âm như chữ cái “j” như trong từ “just”

 

Quy tắc: Được phát âm như “j” khi có âm tiết “e” “i”“y”

Ví dụ: “age” “cage” “agile” “strategy” tất cả đều phát âm “g” như “j”

Ngoại lệ: Với “giddy” và “foggy” thì phát âm vẫn là “g”

 

 

Phát âm “wh”

Thường được phát âm như “w” trong từ “white” nhưng chúng vẫn có 1 số ngoại lệ, khi đó “wh" được phát âm như “h”

Các ngoại lệ: Who   whoever   whole   who'll   wholly   whom   who's   whose

 

 

Cách phát âm “gh”

“gh” thường là nằm ở giữa từ và không được phát âm

Ví dụ: Từ “bright” được phát âm là “br ii t”

 

Các chữ đứng trước “gh” thường dài và khi “gh” là chữ đầu tiên của 1 từ thì nó được phát âm như ”g”

Ví dụ:  ghost   ghastly  

 

Còn khi đứng cuối của 1 từ thì “gh” được phát âm như ”f”

 

 

Ví dụ:   Cough   enough   laugh   rough   tough

 

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"