Phát âm

Quy tắc phát âm -ed trong tiếng Anh

Có rất nhiều sự nhầm lẫn trong khi phát âm tiếng Anh, ví dụ: có phải lúc nào các từ có đuôi –ed cũng được phát âm là /id/ như chúng ta thường nghĩ? Hãy khám phá thêm về điều này trong bài luyện âm hôm nay các bạn nhé!

 

 

Hầu hết các động từ được chia ở thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ đều kết thúc bằng đuôi –ed.

Đuôi –ed được phát âm bằng 3 cách đó là: /id/, /t/ hoặc /d/.

1. Khi động từ nguyên thể kết thúc là âm hữu thanh (Voiced sound) -ed đọc là /d/

2. Khi động từ nguyên thể kết thúc là âm vô thanh (Voiceles sound) -ed đọc là /t/

3. Khi động từ nguyêm thể kết thúc là t hoặc d : -ed đọc là  /id/

 

Hãy cùng xem chi tiết trong bảng dưới đây nhé

 

Nếu động từ nguyên thể kết thúc là một trong những âm sau:

 

 

Động từ nguyên thể:

Động từ kết thúc là đuôi - ed

Phát âm

Âm vô thanh (voicless)

/t/

wait

waited

/id/

Âm hữu thanh (voiced)

/d/

add

added

Âm vô thanh (voiceless)

/p/

hope

hoped

/t/

/f/

cough

coughed

/s/

fix

fixed

//

wash

washed

/t∫/

catch

catched

/k/

Ask

Asked

Âm hữu thanh (voiced)

 

cry

cried

/d/

snow

snowed

beg

begged

 

Lưu ý một số trường hợp ngoại lệ : đuôi một số tính từ tận cùng bằng -ed luôn được đọc là /id/ hoặc/t/ bất luận ed sau âm gì:

  • crabbed /'kræbid/: khó tính khó nết
  • crooked /'krukid/: quanh co, thiếu thật thà
  • learned /'lə:nid/: học rộng
  • unmatched /ʌn'mæt∫t/: vô địch, không sánh được

Các bạn đã hiểu vì sao khi phát âm –ed người ta không chỉ phát âm là /id/ chưa? English pronunciation thật không đơn giản nếu chúng ta không nắm vững các qui luật phải không nào? 

 

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"