Phát âm

 Vì sao nói tiếng Anh khó: Cấu trúc âm tiết trong tiếng Anh

 

Một lý do nữa khiến bạn cảm thấy phát âm tiếng anh khó là cấu trúc âm tiết. Ở nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam chúng mình thì cấu trúc âm tiết thường là Consonant - Vowel - Consonant - Vowel

 

Một số từ tiêng Anh có cấu trúc âm tiết khá phức tạp. Ví dụ: 

'conscientious' 

Con sci en tious 
CVC CV VC CVC

 

 'glimpsed

Glimpsed 
C C V C C C C

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"